Phone

+32 498 85 37 03

Email

welkom@nadinesegers.be

Adres

Zonderschotsesteenweg 29, 2220 Heist-op-den-Berg

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Pippi Langkous

Inspiratie-moment over initiatie en opleiding Afscheidsdoula

Bij voldoende interesse plan ik opnieuw een korte initiatie over het werk als Afscheidsdoula en vertel ik meer over de tweede reeks opleiding Afscheidsdoula die start in september 2024.

Aan de hand van verschillende casussen wil ik je introduceren hoe we het levenseinde kunnen verzachten en bespreekbaar maken.

Ik raak eveneens het thema van spiritualiteit en rituelen aan.

En de bijzondere beweging in de uitvaartcultuur…

Tevens licht ik toe hoe de opleiding Afscheidsdoula samen met verschillende gastdocenten verloopt.

Wil jij jouw steentje bijdragen om ons beter voor te bereiden op het onvermijdelijke? En voel je een innerlijke ‘JA’ om hier concreet toe bij te dragen?

Wees dan van harte welkom!

Waar ? Wanneer ?
2220 Heist O/D Berg
Zonderschotsesteenweg 29,
Dinsdag 4 juni of Donderdag 6 juni 2024
van 19u tot 22u (welkom vanaf 18u45)
Andere locatie op vraagNog niet gepland

Je kan hiervoor via mail inschrijven.
Jouw plaats is gereserveerd na overschrijving van €50 op rekeningnr. BE70 0635 6125 0725 met vermelding “inspiratieavond + naam + datum”. Deze inspirerende avond gaat door bij min. 6 en max. 10 personen.
In september 2024 start er een opleiding Afscheidsdoula. Wanneer je voor deze opleiding inschrijft voor 21 juli, wordt jouw bijdrage voor het inspiratie-moment in mindering gebracht.
Bij afwezigheid op het inspiratie-moment kan je jouw bijdrage niet recupereren.

Opleiding Afscheidsdoula

Vanaf september 2024 start er, voor de tweede keer in Vlaanderen, een opleiding Afscheidsdoula na ons succesvol PILOOTPROJECT! Dit is pionierend werk dat ik deel. Deze meerdaagse opleiding gaat door in mijn thuispraktijk. Er is één dag per maand voorzien (van 9u30 tot 17 uur). Je kan hiervoor via mail inschrijven. De opleiding is toegankelijk voor iedereen na een schriftelijke motivatie.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

  1. Ontstaan Afscheidsdoula; reflectie oefening rond het levenseinde.
    Gastdocent: verbindende communicatie.
  2. Fysiologie en pathologie van de dood; de verschillende fases van het stervensproces; verschillende manieren van sterven; rol van de doula in fysiologie; belang van aanraking via inleefoefeningen.
    Gastdocent: verhalen uit de praktijk door ervaringsdeskundige verpleegkundige(n).
  3. Geïnformeerde keuzes maken. Rol van de doula in bijzondere omstandigheden. Levenseindewensen: adhv. LEIF documenten…, levenseindegesprekken … Inleefoefening: ervaren wakend nabij zijn. De waakmand/doulatas.
  4. Overlevingsinstinct. Persoonlijk proces en zelfreflectie. De Gouden uurtje(s). Heilige ruimte. Gastdocent: De dood: een beleving. Deze workshop gaat hoofdzakelijk over hoe de Ziel haar eigen levenseinde ervaart en zoveel meer…
  5. Rituelen bij overgang … Impact geloof en cultuur. Spiritualiteit. Inleefoefening: afscheid nemen.  Gastdocent: Uitvaartondernemer
  6. Rouw: omgaan met verlies… Het Leven vieren! ZELFZORG! Cliënten hebben soms onrealistische verwachtingen. Helderheid brengen. Afsluiten van traject.

Een doula voert geen medische handelingen uit, maar vanuit mijn ervaring, deel ik jullie wel praktische info mee die je meteen kan toepassen…
Het is mijn levenswerk dat ik in een opleiding aanbied.

Na elke opleidingsdag ontvang je een gedeelte van de syllabus (ringmap).
Het zal een persoonlijk traject zijn naast kapstokken die je aangereikt krijgt om mensen bij te staan aan het levenseinde. 

Wens je meer info over het werk als Afscheidsdoula en opleiding dan raad ik je ten zeerste aan om je in te schrijven op één van de inspiratie momenten initiatie- en opleiding Afscheidsdoula.

Er is eveneens gelegenheid om kennis te maken en vragen te stellen aan iemand die de eerste opleiding Afscheidsdoula volgde in het ‘pilootproject’.

Het geeft je de kans om met mij kennis te maken en te voelen of dit werkelijk jouw pad is.

Na het volgen van de zes opleidingsdagen, ontvang je een Attest Initiatie Afscheidsdoula (deel 1).

Data opleiding Afscheidsdoula (deel 1) vanaf september 2024:
12/09/24, 17/10/24, 14/11/24, 12/12/24, 09/01/25, 06/02/25 (weekdagen op donderdag telkens van 9u30 tot 17 uur).
PLAATS: Zonderschotsesteenweg 29, 2220 Heist O/D Berg.

Enkel en alleen na het volgen van de zes eerste opleidingsdagen Afscheidsdoula, kan je beslissen om professioneel Afscheidsdoula te worden. Hiervoor worden vervolmakingsdagen aangeboden. De startdag is voorzien op donderdag 24 april 2025 van 9u30 tot 17 uur. Daarna volgt een ‘inleefperiode’/stage aan de hand van ‘vrijwilligerswerk’. Er is in deze periode één intervisiemoment per maand met mij en de deelnemers voorzien van twee en een half uur per maand, gedurende 15 maanden. Op het einde van het volledige traject (Opleiding Afscheidsdoula Deel 1 + Professionele Opleiding + Inleefperiode/Stage + 3 ervaringsgerichte verslagen) ontvang je het ‘certificaat Professionele Afscheidsdoula’.

De volledige professionele opleiding Afscheidsdoula bestaat dus uit 2 reeksen:

Deel 1: Basistraject opleiding Afscheidsdoula (6 volledige dagen).
Deel 2: Professionele opleiding Afscheidsdoula (= basistraject + startdag + inleefperiode/stage + 3 ervaringsgerichte verslagen + 15 intervisiemomenten 1 maal per maand van ongeveer 2,5u onder begeleiding).
De volledige opleiding is dus een investering van 2 jaar in jezelf en de Afscheidscultuur….


Vrouwen-weekend

Momenteel zijn er geen gepland.